Formularz na przyłącze światłowodowe

Imię:

nazwisko:

ulica:

numer:

miejscowość:

telefon:

poczta elektroniczna:

uwagi

Wykonanie przyłącza jest BEZPŁATNE i nie zobowiązuje do podpisania umowy na świadczenie usług!

Administratorem danych osobowych jest POXITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711246, NIP: 7352874753, REGON: 369100603; ul. Kozłeczyzna 14A, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
 a) podjęcia działań zmierzających do wykonania przyłącza do budynku klienta
 b) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Abonenta zgody.

Dane osobowe Abonenta będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych (przy każdej zgodzie proszę zaznaczyć "tak" lub "nie"):

na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów przedstawienia oferty.
tak   nie

na przesyłanie oferty handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
tak   nie

na przetwarzanie i udostępnianie moich danych celem prowadzenia działań marketingowych na rzecz POXITEL Sp. z o.o. przez Partnerów współpracujących.
tak   nie