Formularz na przyłącze światłowodowe

Imię:

nazwisko:

ulica:

numer:

miejscowość:

telefon:

poczta elektroniczna:

uwagi

Administratorem danych osobowych jest POXITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711246, NIP: 7352874753, REGON: 369100603; ul. Kozłeczyzna 14A, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
 a) podjęcia działań zmierzających do wykonania przyłącza do budynku klienta

Dane osobowe Abonenta będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.