Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest POXITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711246, NIP: 7352874753, REGON: 369100603; ul. Jagiellońska 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym dochodzeniem roszczeń oraz w ramach prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  • w przypadkach gdy jest to konieczne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

Dane osobowe Abonenta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.